Endring som utviklingskraft

Tradisjonell ledelse har et individfokus der vi betrakter hverandre som en samling individer med ulike agendaer og holdninger. Vi vil vurdere noen som alliansepartnere, og andre som opponenter. Spørsmål av typen hvem er for meg og hvem er mot meg? dukker regelmessig opp. Divergerende syn blir ofte marginalisert og vi legger lokk på diskusjonen. Kritikk og uenighet hemmer istedenfor å fremme vår utvikling  og evne til samarbeid.

 

Vår tilnærming til teamutvikling er basert på systemisk ledelse og inneholder fire dimensjoner:

 

    • Utvikling av teamets potensial og samarbeidsevne

  • Utvikling av teamets konstruktive evne til å navigere endring

  • Praktisk trening i felles verktøy

  • Videreføring av teamets prosess utover i organisasjonen

 

Programmene skreddersys det enkelte teamets unike kontekst, behov og målsetning. Ta kontakt for en nærmere samtale.

 

 

Teamutvikling