Sammen skaper vi

Individer kan samskape og forme sin virkelighet sammen, og gjennom prosessen øker medarbeidernes forståelse og motivasjon for samhandling og utvikling. Dette innebærer at vi kombinerer evnen til å se vårt eget system utenifra, som en del av noe større, samtidig som vi kan kjenne på og oppleve det samme systemet fra innsiden.

 

Intet menneske oppfatter en situasjon likt og vi oppnår økt forståelse og innsikt ved at alles betraktninger og tanker gis nødvendig plass. Bak enhver klage ligger det et ønske, eller et behov. For å finne alternative løsninger som et team kan omforenes om, må vi betrakte alle gruppens medlemmer som informasjonsbærere og fortolkere av helheten. Systemisk ledelse handler om å skifte fokus og åpne vidvinkelen så vi kan se på teamet som et system, ikke bare en gruppe enkelt individer. Vi hjelper medarbeiderne til å flytte oppmerksomheten fra en individorienterte til en systemisk tilnærming hvor vi tuner inn på helhetsfrekvensen og stiller oss spørsmålene: Hva er i ferd med å skje? Hva er dette et tegn på? Hvilket behov har meldt seg? Hva trenger vi nå?

 

Er du interessert i å vite mer om prosessledelse og hvordan dere kan ta denne metoden i bruk?

 

prosessoptimalisert