Ny innsikt- ny logikk

Det systemiske hjulet hjelper team og organisasjoner til å lede og være med, og i, endring på nye måter. Hjulet er et resultat av Anne Røds doktorgrad på moderne endringsarbeid i organisasjoner. Det består av et sett med velkjente ideer fra tradisjonell ledelse (som New Public Management), i kombinasjon med systemiske ideer inspirert fra naturen og relasjonell ledelse. Gjennom dialogens kraft hjelper hjulet oss å forsvare, forstå og utforske ulike ståsteder, troer og overbevisninger vi bærer med oss i hverdagen, og som påvirker våre tanker, ord og handlinger. Hjulets utforming gjør det mulig å sette fokus på tema som opptar oss. Gjennom prosessen skapes en felles forståelse som rommer mangfold og skift i både innsikt og handling. 

 

 

Wheel of Systemic Ideas