Endring - fra deler til helhet

Alle opplever endring, både privat og på arbeidsplassen. Noen har endring i blodet, mens andre skyr det som pesten. Nye situasjoner og nye generasjoner arbeidstakere krever at vi må forholde oss til endring og arbeidslivet på en annen måte enn tidligere. Vi trenger en annen kompetanse og et annet lederskap, men hvordan ser det?

 

En systemisk tilnærming aksepterer endring som en naturlig og kontinuerlig prosess, og vi prøver ikke å komme tilbake til ting som de en gang var. Isteden leser vi signalene om det som kommer og tar i bruk energien i fellesskapet for å navigere endringene. Det handler om å skifte fokus fra individ til helhet, slik at vi ser teamet eller organisasjonen som et system, istedenfor en gruppe med enkeltindivider. Dermed får vi tilgang til systemets totale potensial.

 

Med systemisk ledelse og praksis skifter vi fokuset fra egobaserte politiske hensyn og agendaer, til et større samlet ansvar for fellesskapet. Tilnærmingen gir team og organisasjoner tilgang til handlingsmønstre som fører til økt effektivitet, engasjement og eierskap til alle prosesser, deriblant endringer.

 

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan ta i bruk denne tilnærmingen til endringsledelse? Ta kontakt med Anne her. 

 

endringoptimalisert-1