Endring-systeminspirert ledelse i praksis

Mange virksomheter står foran nedbemanning og omstilling. Anne Røds bok «Endring - systeminspirert ledelse i praksis» tar et annerledes, systemrettet perspektiv, og viser hvordan du varsomt og omsorgsfullt kan lede virksomheten gjennom endringene.

 
I boka lirker Anne Rød deg forsiktig gjennom en helt ny måte å tenke og utøve lederskap. Hun folder ut et nytt verdensbilde bit for bit, så varsomt at du nesten ikke merker at du blir klokere. De som har sett Anne i aksjon som fasilitator vil gjenkjenne hvordan hun forsiktig og varsomt «kysser deg over hindringene» så du nesten ikke merker selv at du blir klokere og tryggere underveis.

 

Kjøp her

Endring-systeminspirert ledelse i praksis av Anne Rød

 

Creating Intelligent Teams av Anne Rød

Creating Intelligent Teams

The amount of complexity an organisation must hold, manage and leverage simultaneously, is growing at an explosive pace. Knowledge is becoming so specialised that no one person holds all the solutions. When we apply the teachings of chaos and complexity theories to teams and organisations, we can see that they, like any living organism, are in constant motion, impacting and being impacted upon by the environment in which they exist. Creating Intelligent Teams is a different way to initiate, manage and lead effective and positive change for teams and organisations.


Creating Intelligent Teams is an accessible, yet highly informative, resource for anyone wanting to be part of, and co-create, an intelligent team. This second edition includes a background on systems and systemic thinking, placing Relationship Systems Intelligence in a larger context. Creating Intelligent Teams is aimed at executives, agile coaches, HR and OD professionals, consultants and team coaches, In short, anyone who is ready to embrace a new way of navigating and evolving in times of complexity.

To purchase

 

Doktorgrad

I januar 2020 avsluttet Anne Rød sin doktorgrad i systemisk ledelse og praksis ved University of Bedfordshire, England. Oppgaven heter Human Systems in Motion- exploring the application of systemic ideas in teams navigating change. Om oppgaven sa sensorene: «Forskning er innovativ og fremstår som et tydelig bidrag til profesjonell praksis av systemisk ledelse. Kandidaten forsvarte oppgaven godt og fremsto som meget reflektert.» Det arbeides i skrivende stund med en bok som tar utgangspunkt i doktograden.

 

Last ned doktorgraden her

Doktorgrad av Anne Rød