Tilnærming

endringoptimalisert-1

Endringsledelse

Alle opplever endring, både privat og på arbeidsplassen. Noen har endring i blodet, mens andre skyr det som pesten.

teamoptimalisert

Teamutvikling

Tradisjonell ledelse har et individfokus der vi betrakter hverandre som en samling individer med ulike agendaer og holdninger.

prosessoptimalisert

Prosessledelse

Individene samskaper og former sin virkelighet sammen, og gjennom prosessen økes deltagernes forståelse for, og evne, til samhandling og utvikling

anne-rodoptimalisert

Europas mest erfarne innen systemisk ledelse

Anne Rød har jobbet med kommunikasjon og ledelse i over 30 år.